DVB-T

DVB-T er en forkortelse for Digital Video Broadcasting-Terrestrial og betegner transmission af et tv signal via en tv mast.